Dømmeskjema

Det er utarbeidet standardiserte dømmeskjema for alle tre nivåer i Skeid, både feilfri runde, lett og vanskelig klasse. Det er disse skjemaene som skal benyttes ved bedømming av Skeid i tillegg til skjema for sikkerhetskontroll.

Det er laget en veiledning til dømmeskjema for å lette dømmingen for dommere, og også synliggjøre ovenfor deltakere hvordan de bedømmes i de ulike momentene av Skeid.

Voss 2012 Steinhelle Foto Svein Ulvund
Foto: Svein Ulvund