Reglement

Det offisielle Skeid-reglementet for de nasjonale rasene er vedtatt i landslagene for de nasjonale hesterasene per 1. januar 2018. Reglementet er tenkt å sikre at deltakere møter de samme type forhold uavhengig av hvor de deltar i Skeid, og at registrering av egenskaper og konkurransegjennomføring blir så standardisert som mulig.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er reglementet under som er det offisielle og gjeldende reglementet. Det er kun Skeid arrangert etter dette reglementet som har lov til å kalle seg Skeid og arrangere Skeid for de nasjonale rasene.

Dømmeskjema

Det er utarbeidet standardiserte dømmeskjema for alle tre nivåer i Skeid, både feilfri runde, lett og vanskelig klasse. Det er disse skjemaene som skal benyttes ved bedømming av Skeid i tillegg til skjema for sikkerhetskontroll.

Det er laget en veiledning til dømmeskjema for å lette dømmingen for dommere, og også synliggjøre ovenfor deltakere hvordan de bedømmes i de ulike momentene av Skeid.

Sikkerhetskontroll

I all håndtering av hest er sikkerhet svært viktig og vi må ta inn over oss at hesteeiere kan ha ulik bakgrunn og kunnskap om hest. Av den grunn skal alle ekvipasjer gjennom en sikkerhetskontroll før start, både for å sikre at utstyret som benyttes er velholdt og i tilstrekkelig stand, men også for å sikre at hestene som deltar er sunne og friske.

reglementet er det krav til hestens utstyr, rytter/kusk/leiers bekledning, samt alderskrav for hester etc. dette er for å sikre sikkerheten under Skeid.

 

Skeid Nordreisa 2012 Maria Horn Ellingsen Wennja
Maria Horn Ellingsen og Wennja (nordlandshest/lyngshest)