Reglement

Det offisielle Skeid-reglementet for de nasjonale rasene er vedtatt i landslagene for de nasjonale hesterasene per 1. januar 2018. Reglementet er tenkt å sikre at deltakere møter de samme type forhold uavhengig av hvor de deltar i Skeid, og at registrering av egenskaper og konkurransegjennomføring blir så standardisert som mulig.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er reglementet under som er det offisielle og gjeldende reglementet. Det er kun Skeid arrangert etter dette reglementet som har lov til å kalle seg Skeid og arrangere Skeid for de nasjonale rasene.

Skeid Nordreisa 2012 Maria Horn Ellingsen Wennja
Maria Horn Ellingsen og Wennja (nordlandshest/lyngshest)