Reglement

Det offisielle Skeid-reglementet under gjelder fra og med 1. januar 2022.

Reglementet er tenkt å sikre at deltakere møter de samme type forhold uavhengig av hvor de deltar i Skeid, og at registrering av egenskaper og konkurransegjennomføring blir så standardisert som mulig.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er reglementet under som er det offisielle og gjeldende reglementet. Det er kun Skeid arrangert etter dette reglementet som har lov til å kalle seg Skeid og arrangere Skeid for de nasjonale rasene.

Dømmeskjema, skjema for sikkerhetskontroll og beskrivelse av dømming ligger som vedlegg til reglementet, men er også tilgjengelig for nedlasting separat i skjemabanken.

 
Skeid Nordreisa 2012 Maria Horn Ellingsen Wennja
Maria Horn Ellingsen og Wennja (nordlandshest/lyngshest)