Om Skeid

Skeid er en konkurranseform for de tre nasjonale hesterasene, dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest, og er utviklet for at disse rasene skal få vise seg fram fra sin beste side. Skeid er et resultat av anbefalingene i handlingsplan for nasjonale hesteraser om at sport, avl og markedsføring må henge sammen.

Skeid viser til gamle hestetradisjoner og aktiviteten er utarbeidet av raseorganisasjonene med støtte fra de nasjonale hestesentrene. Skeid viser de nasjonale hesterasene sitt kalde hode og varme hjerte gjennom gode bruksegenskaper og samarbeidsvilje.

Skeid er på mange måter en samlekonkurranse som tar inn i seg elementer fra både working equtation, trec og ikke minst brukskjøring- og ridning hvor det i mange år har vært avholdt konkurranser og mesterskap og hvor det er et stort og aktivt miljø her i landet.

Skeid kan bare arrangeres av lokallag under Landslaget for dølahest, Norges fjordhestlag og Landslaget for nordlandshest/lyngshest, eller landslagenes aktivitetsutvalg. Hvis ditt lokallag ønsker å arrangere, kan du ta en titt på informasjonen som ligger under arrangere i toppmenyen.

Å konkurrere i Skeid skal være et mål i seg selv, og hester som trenes til å bli gode i Skeid, vil naturlig få frem egenskaper som også er viktige for bruk i for eksempel tjenesteytende virksomhet (helse, turisme etc.). Skeid vil derfor på flere måter også ha en samfunnsmessig rolle. På sikt vil Skeid kunne bli en viktig arena for innsamling av informasjon om dyr som skal velges ut til avl.

Det gjeldende reglementet med tilhørende dømmeskjema er utarbeidet av arbeidsgruppen for Skeid bestående av Linn Wåler Rønning (dølahest), Jenny Wright Johnsen (fjordhest) og Solveig Wisløff (nordlandshest/lyngshest). I tillegg har Hanne Fjerdingby Olsen (NMBU) vært tett involvert i definering av egenskaper og utforming av dømmeskjema. Arbeidet med et standardisert reglement er sluttført takket være erfaringer og diskusjoner med engasjerte og dyktige folk i organisasjonene som har arrangert Skeid, vært med på møter og kommet med gode innspill og vurderinger. Ingen nevnt ingen glemt.

I 2012 utarbeidet Norges Fjordhestlag en film for å promotere Skeid, det dere ser her er litt mer avansert enn hva dere vanligvis vil møte, men ser det ikke gøy ut?

FjordKraft 2 from Fjordhest on Vimeo.

 

Forskning.no skrev en artikkel om Skeid i 2015 som du kan lese under: