Veileder til skeidarrangører

Forberedelser – dette må til:

 1. Et eller flere lokallag med noen engasjerte folk som har lyst til å lage Skeid
 2. Et passende tidspunkt enten med Skeid som eget arrangement eller Skeid som del av andre arrangement (som for eksempel ride- eller kjørestevne, travløp, utstilling, «Hestens dag», Landbruksmesse).
 3. Ute- eller inneområde som egner seg (tenk plass for aktivitet, publikum, sikkerhet og parkering)
  • Ute: skog/jorder/bakker/ride-travbane/jorde/åpen plass
  • Inne: ridehall eller annet sted som egner seg
 4. En eller flere som har kompetanse og lyst til å være dommere.
 5. Husk at hvis man har behov for økonomisk støtte kan man søke om Fokus Unghest-midler på nettsida www.unghest.no
 6. Velg hvilke klasser som skal være med. Mulighetene er mange innen både leiing, ridning, tømmekjøring og kjøring, se Skeid-reglementet.

Planlegging og bygging av løype

 1. Løypa skal inneholde momenter fra alle fire grupper, se Skeid-reglementet.
 2. Lage løypene ved å bruk de mulighetene som området gir, det kan være en vanndam eller en skråning, bruk terrenget så godt som mulig.
 3. Tenk sikkerhet ved planlegging av løypa.
 4. Planlegg løypa ut fra hvor mange dommere du har tilgjengelig.
 5. Vær kreative!
 6. Ta hensyn til vær og føreforhold i planleggingen av løypa. Forholdene bør være så like som mulig for alle, dette gjelder spesielt underlaget.
 7. Bygg løypa og test den ut. Det skal være trygt både for deltakere og publikum. Publikum og hester skal være adskilt.
 8. Så langt det lar seg gjøre: bruk terrenget, tenk at publikum skal ha en god opplevelse og ikke minst deltakerne, både de som kan lite og de som kan mye.

Deltakere og rammer

 1. Samarbeid gjerne med andre som kan bidra til at det blir et trivelig arrangement (4H, husflidslag, den lokale rideklubben), det er trivelig å ha kafé på stedet.
 2. Vurder om dere kan stille hester til rådighet for folk som ønsker å være med, men som ikke har egna hest sjøl. (Tenk på avtale/forsikring/ansvar).
 3. Inviter deltakere. Bruk de kanalene dere har tilgjengelig; for eksempel nettside, facebook, personlig kontakt og gjennom organisert hestevirksomhet i området.
 4. Informer om forsikring i invitasjonen: enten at hver deltaker er ansvarlig for egen forsikring under Skeidarrangementet, eller at dere har forsikring. Husk vaksinasjonsbestemmelser.
 5. Bestem dere for premiering og kjøp/få premier som dere syns passer til deres Skeid. Husk at barn fra 12 år og yngre alltid skal ha deltakersløyfe/deltakerbevis. Husk å bestille skeidmedaljer hos skeidsekretariatet.
 6. Markedsfør arrangementet for eksempel i lokalavisa (forhåndsomtale), på facebook, nettsider, plakater og brosjyrer. Forklar litt hva det handler om – mange som ikke er aktive med hest syns dette er spennende.

Gjennomføring – «kjør Skeid»

 1. Bruk gjerne en speaker på arrangementet – det gjør opplevelsen mer spennende for publikum – husk dette er nytt for mange.
 2. Noen få dager før arrangementet: legg gjerne ut en forklaring på hva deltakerne skal gjøre i de enkelte momentene – det skaper trygghet.
 3. Gå gjerne løypa med deltakerne på forhånd, forklar hva som er hensikten med de ulike momentene.
 4. Ikke la de yngste deltakerne vente lengst.

Etter Skeid

 1. Send umiddelbart inn dømmeskjema og eventuelle ubrukte skeidmedaljer til Skeid-sekretariatet.
 2. Oppsummer og gå gjennom hva som fungerte bra, og hva som kan gjøres annerledes, eller bedre, neste gang. Send gjerne inn evalueringen til sekretariatet på e-post.
 3. Skriv gjerne noen ord og legg ved bilder slik at vi kan legge ut under siste nytt på hesteskeid.no

Ta gjerne kontakt med skeidsekretariatet hvis du har spørsmål.

Lykke til!

HelgelandsSkeid 2015 Andrea Kålvik Kristiansen og Øfstaas Gry Foto Unni Saus
Andrea Kålvik Kristiansen og Øfstaas Gry (2015)