Øvelsesbank

I øvelsesbanken vil du på sikt finne illustrasjoner og beskrivelser av de ulike momentene som kan brukes i Skeid.

Hengende plaststrimler

Under ser dere en demonstrasjon av forsering av hengende plaststrimler fra Skeid-gjennomgang under bruksprøvedommersamling på Norsk Hestesenter. Som det går frem av videoen er hesten noe avventende, men gjennomfører fint etter at den har tenkt litt.

Galleri med øvelser i de ulike kategoriene