Medaljer

Kriterier for gratis Skeid-medaljer

Det er laget egne Skeid-medaljer i tre som arrangører skal bruke.

Disse sendes til det arrangerende lokallag kostnadsfritt (både frakt og premier er gratis), forutsatt at følgende kriterier oppfylles ved avholdelse av arrangement:

  • Invitasjon er formidlet til sekretariatet v/Therese Selle (therese.selle@nhest.no) for publisering på hesteskeid.no minst tre uker før avholdelse av Skeid.
  • Forventet behov for antall medaljer oppgis til sekretariatet slik at disse kan sendes til arrangør senest en uke før Skeid.
  • Senest to uker etter arrangement skal ubrukte premier, dømmeskjema og evalueringsskjema innsendes til sekretariatet i returkonvolutt vedlagt medaljene når de sendes ut.
  • Hvis dømmeskjema, evalueringsskjema og eventuelle ubrukte medaljer ikke er returnert innen fristen faktureres arrangør kostpris per medalje de er tilsendt (25kr per stykk), samt et administrasjonsgebyr på 500kr.