Dommere

Skeid har foreløpig ingen spesialisert dommerutdanning for konkurransen, men Skeid har blant annet vært gjennomgått på bruksprøvedommersamlinger på Starum og i andre fora. Bruksprøvedommersamlingen i februar 2018 tok for seg det standardiserte reglementet og nye dømmeskjemaet.

Vi anbefaler arrangører fortrinnsvis å bruke bruksprøvedommere, alternativt ridelærere/instruktører utdannet innen NHS- eller NRYF-systemet. Det er viktig at de som skal dømme har en dokumentert grunnkunnskap om hest og bruk av hest i ulike situasjoner. Mangeårig og bred heste- og konkurranseerfaring vil kunne veie opp for manglende formell dokumentasjon.

Under har vi samlet en oversikt over personer som har en eller flere av de kvalifikasjonene som er ønsket. Man må ikke stå på listen for å dømme Skeid, denne er kun ment som en hjelp til arrangører for å finne egnede personer i sitt nærområde.

  • Heidi Elvebo (Troms)
  • Tommy Aasen (Sogn og Fjordane)
Voss 2012 Start med kamera Foto Svein Ulvund
Foto: Svein Ulvund