Teknisk personell

Skeid har foreløpig ingen spesialisert dommerutdanning for konkurransen, men Skeid har blant annet vært gjennomgått på bruksprøvedommersamlinger på Starum og i andre fora. Bruksprøvedommersamlingen i februar 2018 tok for seg det standardiserte reglementet og nye dømmeskjemaet. Det har også blitt arrangert samlinger for folk som ønsker å dømme eller arrangere Skeid, senest i november 2021.

Vi anbefaler arrangører fortrinnsvis å bruke bruksprøvedommere, alternativt ridelærere/instruktører utdannet innen NHS- eller NRYF-systemet. Det er viktig at de som skal dømme har en dokumentert grunnkunnskap om hest og bruk av hest i ulike situasjoner. Mangeårig og bred heste- og konkurranseerfaring vil kunne veie opp for manglende formell dokumentasjon.

I lenken under har vi samlet en oversikt over personer som har en eller flere av de kvalifikasjonene som er ønsket. Man må ikke stå på listen for å dømme Skeid, denne er kun ment som en hjelp til arrangører for å finne egnede personer i sitt nærområde.

Teknisk personell

Voss 2012 Start med kamera Foto Svein Ulvund
Foto: Svein Ulvund