Arrangere

Skeid kan bare arrangeres av lokallag under Landslaget for dølahest, Norges fjordhestlag og Landslaget for nordlandshest/lyngshest, eller landslagenes aktivitetsutvalg. Det meste du trenger å vite for å arrangere Skeid finner du i vårt reglement, men vi har også utarbeidet en veileder for arrangører.

Skeid-logoen og intensjonen med Skeid er patentert, for å kunne arrangere Skeid må reglement og dømmeskjema følges i den form disse er vedtatt av landslag for rasene; Landslaget for dølahest, Norges fjordhestlag og Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

Skeid kan arrangeres på lokallagsnivå (Lagsskeid) eller nasjonalt nivå (Landsskeid).

Hensikten med Skeid er å i størst mulig grad utnytte naturen, og vi oppfordrer til å bruke terrenget på stedet for å lage momenter og transportetapper.

Det er mulig å søke midler gjennom Fokus Unghest for avholdelse av Skeid, les mer om tilskuddsordningen på deres nettsider, lenke til Modul B1 – Skeid finner du her.

Voss 2012 Mikado Foto Svein Ulvund
Foto: Svein Ulvund