Skeid og Fokus Unghest-samling vinter 2020

Grunnet koronasituasjonen ble vårens samling dessverre avlyst. Forutsatt at situasjonen i Norge er slik at vi kan gjennomføre en samling planlegger vi å ha denne helgen 7.-8. november på Norsk Hestesenter.

Samlingen er rettet mot lokallag som har arrangert, eller ønsker å arrangere Skeid og/eller Fokus Unghest, samt personer som har dømt, eller er interessert i å dømme Skeid. For personer som ønsker å dømme Skeid vil deltakelse på samlingen være dokumentasjon på rett til å dømme Skeid.

Samlingen vil bestå av en praktisk og en teoretisk del hvor hensikten er angitt under:

Fokus Unghest
• Evaluere modulene
• Diskutere videreutvikling/fornying av tiltaket

Skeid
• Gå gjennom evaluering av Skeid
• Gå gjennom revidert reglement
• Gi arrangører verktøy i forbindelse med avholdelse av Skeid

Mer informasjon kommer, men vi ber dere merke dere datoen og holde av helga.

Vi håper lokallagene sakte men sikkert kommer i gang med Skeid igjen, og at siste halvår gir muligheter til mer aktivitet enn første halvår viste seg å gjøre.