Skeid og Fokus Unghestsamling- Starum

Skeid- og Fokus Unghest-samlingen er utsatt på ubestemt tid grunnet koronasituasjonen, dette basert på de kjøreregler som er gitt for Gjøvikregionen fra kommunalt hold.

Det er veldig beklagelig at vi ikke får avholdt denne samlingen nå, men dette er forhold utenfor vår kontroll. Vi kommer tilbake med informasjon om ny dato etc. når situasjonen er mer avklart, vi har per i dag dessverre ingen antydninger om når dette kan bli.

Arbeidsgruppene for Skeid og Fokus unghest inviterer herved til samling rettet mot arrangører av Skeid og Fokus Unghest, samt dommere for Skeid, på Norsk hestesenter på Starum 28.-29. mars 2020.

Samlingen er rettet mot lokallag som har arrangert, eller ønsker å arrangere Skeid og/eller Fokus Unghest, samt personer som har dømt, eller er interessert i å dømme Skeid. For personer som ønsker å dømme Skeid vil deltakelse på samlingen være dokumentasjon på rett til å dømme Skeid.

Samlingen vil bestå av en praktisk og en teoretisk del hvor hensikten er angitt under:

Fokus Unghest
• Evaluere modulene
• Diskutere videreutvikling/fornying av tiltaket

Skeid
• Gå gjennom evaluering av Skeid
• Gå gjennom revidert reglement
• Gi arrangører verktøy i forbindelse med avholdelse av Skeid
• Utdanne og standardisere dommere

Foreløpig program
Fredag:  Ankomst og uformelt samvær for de som ankommer fredag.
Lørdag:  Gjennomgang av dømmeskjema og reglement for Skeid
Bygging av Skeidløype
Skeidkonkurranse
Gjennomgang og diskusjon av problemstillinger
Eventuelt praktiske Fokus Unghest-moduler
Søndag:  Evaluering av moduler, videreutvikling og fornying av Fokus Unghest
Evaluering av sesong, inkl. skjema og reglement for Skeid.

Påmelding og kostnader
Påmelding gjøres elektronisk på dette skjemaet

Vi tar sikte på å dekke en del av reise og opphold for en person per lokallag, dekking av reisekostnader gjøres etter en reisefordelingsnøkkel. Mer informasjon om dette når vi har oversikt på antall påmeldte.

Mer informasjon om samlingen, eller Fokus Unghest og Skeid finner du i påmeldingsskjemaet, samt på de respektive nettsidene, http://www.unghest.no eller den siden du er på nå. Informasjon om samlingen sendes også alle lokallag for dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest.

Velkommen på samling!