Reglementsendring

Det er gjort to tillegg i reglementet, den viktigste endringen går på antall starter per hest per dag, dette tillegget er  gjeldende fra og med 1. oktober. Det andre tillegget er mer generelt og går på ansvar for å sette seg inn i reglement, ansvar for deltagelse og hensynstaking til andre deltakere.

Følgende er lagt til:

«Deltager skal vise hensyn til andre konkurrenter og publikum, og sette seg inn i skeidreglementet. All start skjer på eget ansvar«

«Hester som starter mesterskap kan ikke starte flere ganger i samme klasse. I klasser som ikke er tilknyttet mesterskap/grenmesterskap kan en hest starte flere ganger med ulike ryttere, kusker eller leiere, men oppad begrenset til maksimalt tre starter per dag.»

Det oppdaterte reglementet finner du her: Reglement